Malinis at luntiang kapaligiran, dangal at yaman ng Guimba Kong Mahal.

Ang pakikiisa at pakikipagtulungan ng iba’t-ibang barangay sa programang Malinis at Luntiang Kapaligiran (clean and green project) ay naghahatid ng ibayong progreso sa ating bayan.

Dahil dito ay nagiging kapaki pakinabang ang mga nakatiwangwang na lupa at napapanatili ang malinis at luntiang kapaligiran na sadyang kaaya aya sa kalusugan ng mga mamamayan. Nasa pusod ng kanayunan ang yaman at dangal ng Guimba, halina’t payabungin ang pamanang yaman na ito upang tayo ay patuloy na mamuhay ng masagana sa ilalim ng bagong normal.

Salamat sa mga Punong Barangay at Kabataang Guimbanians mula sa Barangays Macamias, Yuson at Manacsac sa inyong pakikiisa.

#BayangMayDisiplina 👌
#SulongGuimbaKongMahal 💚