Kasalukuyang pagpupulong ng MPDO sa mga representante ng bawat samahan sa bayan ng Guimba.
Isinagawa ang pagpupulong upang magabayan ang lahat para sa pagrekognisa at akreditasyon na kinakailangan ng Sanguniang Bayan upang mapabilang ang isang samahan sa Civil Society Organization (CSO) kung saan sila ay magiging kabahagi ng lokal na pamamahala at sila din ang magtatawid ng boses ng bawat sector ng ating bayan.