GKM Educational Assistance photo

GKM Educational Assistance Program

Basahin pong mabuti at intindihin upang malinaw na maisagawa ang mga kinakailangan para mapabilang sa GKM Educational Assistance Program (EAP).Open po ang pagtanggap ng aplikasyon simula July 4 hanggang 31, 2022. Mayroon papo kayong pagkakataon na maisaayos ang kaukulang rekisitos.

SPES Program photo

SPES Program

Pangalawang lingo ng monitoring kung saan dinadalaw ng ating PESO staff and officer ang mga estudyanteng empleyado sa ilalim ng SPES program.Hindi lamang paglikha ng trabaho at ikabubuhay ang ginagawa ng pamahalaang lokal, nilalakipan pa natin ng pagmamalasakit ng sa ganon ay napoprotektahan natin ang kapakanan ng ating mga kababayan.

Livelihood and jobs generation program photo

Livelihood and Jobs Generation Program

Isang kampanya kung saan ang pamahalaang lokal ay lumilikha ng ikabubuhay ng ating mga kababayan.Hindi kayang sabay sabay subalit pinagsusumikapang makatulong sa lahat ng maabot ng programa sa abot ng makakaya bastat magtiwala ka lamang kabayan. For more info, please click here