Halinat talakayin natin kung ano ano nga ba ang ating mga nagagawa para tumulong sa mga magsasaka ng ating bayan.
Pasakit na halaga ng farm inputs tulad ng pestisidyo, binhi, abono.
Pasakit na mababang presyo ng palay.
Ipaliwanag natin ang ating mga hakbang hakbang na pagtugon.
Pasakit na halaga ng farm inputs.
Kailangan maliwanag sa lahat na wala tayong regulatory power para harangin ang mga pagpepresyo kayat ang ginawa natin ay paigtingin ang pagpapa enrol ng ating mga magsasaka sa RSBSA ng sa gayon ay makakuha sila ng binhi, pataba at crop insurance. May mga ayuda na ding mga natanggap ang ating mga farmers at lahat ng yan ay mula sa pangarap ng ating Mayor na kanya ding isinakatuparan katuwang ang lokal na opisina ng agrikultura. Alam nyang wala tayong magagawa sa pagtaas ng presyo ng mga gastusin sa palayan at ang solusyon ay padaluyin ang mga ayuda sa magsasaka at mabigyan sila ng binhi at pataba upang makabawas sa gastos ng produksyon. Naghanap din sya ng ayudang maibibigay upang may panggastos sila kahit paano. Nariyan din na magbigay sya ng mga kagamitan sa mga Irrigator’s Association upang palakasin ang kanilang organisasyon ng sa gayon ay maging aktibong partner ng magsasaka lalo nat sila ang nangangasiwa sa pagpapadaloy ng irigasyon. Sa ngayon, inihahabol na maisumite lahat ng magsasakang nagpa enrol sa RSBSA sapagkat ang mga binhi at pataba ay maaari ng idiretso sa magsasaka.
Pasakit na mababang presyo ng palay.
Dahil nga wala tayong regulatory power para sa presyuhan, naisip ng ating Mayor na palakasin ang mga organisasyon ng magsasaka at ang mga farmer’s association at kooperatiba ang maaaring maging solusyon. Kasalukuyang binubuo na namin ang asosasyon ng mga magsasaka bawat barangay ng sa gayon ay mabiyayaan ito ng mga makinarya tulad ng tora tora, reaper at mechanical dryer. Kapag may sapat na kagamitan ang mga magsasaka hindi na sila kayang baratin ng mga trader. Ipinapaaral na din ng ating Mayor sa lokal na tanggapan ng agrikultura ang pagpopondo sa mga mechanical dryer ng sa gayon ay matulungan ang ating mga farmers na matuyo ang kanilang palay at maibenta sa NFA at mga trader sa halagang 17 pataas. Kapag basa ang palay ay madaling mabarat sapagkat maaaring mabulukan ang pobreng magsasaka kaya napipilitang ibenta ng mura. Kasalukuyang minamapa na natin ang mga may mekanikal na dryer upang mailagay sa stratehikong mga lugar ang mga mechanical dryer na maaari nating pondohan para sa kapakinabangan ng magsasaka. Walang mababarat na ani kung may sapat tayong kakayahang sumabay, pumantay o higitan.
Hinihikayat po ng pamahalaang lokal ang lahat ng magsasaka sa ating bayan na magpa enroll sa RSBSA upang makatanggap ng binhi, pataba, crop insurance at iba pang ayuda. Amin ding isinusulong sa bawat barangay na makapagbuo na ng farmers association at tutulong kaming maiparehistro ito sa Dole at ma accredit sa DA upang mabiyayaan ng libreng makinarya.
Lahat ng paraan ay ating ginagawa at isinasakatuparan para sa kapakinabangan ng magsasaka. Inilalaban natin at isinusulong ang kapakanan ng mga nagbibigay pagkain sa ating mga tahanan.