Anong pagibig pa ba ang hihigit kayasa pagdadalangtao ng isang ina? Sakripisyong kanyang dinadala ng syam na buwan sa kanyang sinapupunan.Dahil inaalala natin ang kalagayan ng mga inaat nais na din nating mabigyan ng impormasyon ang mga magiging ina sa tamang pangangalaga ng sangol mula sa simula hanggang sa ito ay mailuwal kung kayat taon taon ay inaanyayahan natin ang mga buntis sa bawat barangay na dumalo sa ating “BUNTIS CONGRESS”. Sa pagtitipon na ito natin ipinapaliwanag ng husto ang kahalagahan ng pagpapatingin bilang pangangalaga sa Sangol at ng kanyang Ina.

Dinaluhan ng isandaang nagdadalangtao ang ating makabuluhang programa na nagsusulong ng adhikain ng ating Ama ng Bayan Mayor Jose Boyong Boyong Dizon na mabigyan ng oportunidad ang lahat ng serbisyong medikal at tamang impormasyon. Pinangunahan ng ating RHU 1,2 at 3 kasama na ang mga BHW at BNS sa tulong ng DOH personnel ang pagdaraos ng Buntis Congress.