Sa buwan ng Oktubre
Pinaaalalahanan ang lahat na maging mapanuri at ugaliing magpatingin sa duktok o espesyalista ng sa gayon ay maging maliit ang tsansa ng breast cancer sa kababaihan.
Tinalagang “Breast Cancer Awareness Month” ang October upang ipaalala sa ating mga minamahal na kababaihan ang tamang pangangalaga sa katawan.
Kumonsulta sa ating mga tinalagang RHU.


For more info, click here