Agosto 31, paggunita sa kadakilaan ng mga bayani ng ating lahi, karamihan sa manggagawa, sa publiko man o pribadong sektor ay walang pasok, ngunit kakaiba ang BDTF sapagkat ang pagganap sa kanilang tungkulin ay nangangailangan ng dedikasyon at matibay na paninindigan. Dedikasyon na paglingkuran ang mamamayan anumang araw sa buong isang Linggo, at matibay na determinasyong harapin ang lahat ng hamon sa larangan ng serbisyo publiko.

Sa aral na itinuro ng Ama ng Bayan Jose “Boyong Boyong” Dizon na siya ring bumuo ng BDTF, ang tunay na lingkod bayan ay Hindi kailanman makakalimot sa pagtupad ng sinumpaang tungkulin.

Sa gayong paraan, madarama ang wagas na pag-ibig sa Bayan at tunay na malasakit sa kapwa.

Ang alamat ng mga dakilang bayani ay muling nagbabalik sa makabagong anyo ng serbisyo publiko.

#LingkodBayani
#BayangMayDisiplina 👌
#SulongGuimbaKongMahal 💚