Maging araw man ng Linggo o fiesta opisyal, hindi tumitigil ang BDTF sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Wala mang araw ng pahinga ay mababanaag pa rin sa kanilang mukha ang kagustuhang laging maglingkod sa Bayan para sa kapakanan ng nakararami.

Laging ligtas ang pamayanan at payapa ang kalooban ng lahat sapagkat mayroon tayong mga kabalikat na handang magsakripisyo at tumulong sa lahat ng pagkakataon.

Maraming salamat sa ama ng Bayan Jose “Boyong Boyong” Dizon sa pagkakatatag sa brigada ng BDTF, dama po ng sambayanan ang inyong malasakit.

Tunay na Kayo Ang mga bayani ng ating panahon.

#BayangMayDisiplina 👌
#WeHealAsOneGuimbaKongMahal 💚