Araw araw ay laging humaharap sa napakalaking hamon ang mga kasapi ng BDTF upang makatiyak na dagliang nareresolba ang mga problema sa trapiko at sa paglabag sa mga safety protocols partikular sa mga pampublikong lugar.

Bahagi ng kanilang sinumpaang tungkulin ang matibay na determinasyong ipatupad ang batas sa lahat ng pagkakataon.

Bagamat laging pagal sa maghapong paglibot at pagsubaybay sa mga lugar na binabantayan, patuloy nila itong naisasakatuparan sapagkat taglay nila ang aral at inspirasyon na iniukit sa kanilang puso’t isipan ng dakilang PANDAY ang AMA ng Bayan, Jose “Boyong Boyong” Dizon, na siyang humubog sa mga kabalikat ng bayan, tulad ng BDTF upang maipadama sa mga mamamayan ng Guimba ang tunay na malasakit. Sapagkat sa Guimba, kapakanan ng mamamayan ang siyang laging una.

#BayangMayDisiplina 👌
#SulongGuimbaKongMahal 💚