Sa kalagitnaan ng pandemya ng Covid ay minabuti ng ating Punong Bayan, Jose “Boyong Boyong” Dizon na bumuo ng Facebook group chats para sa 64 barangays ng ating bayan. Layunin nito na maiiwas sa mga lumalaganap na “fake news” ang ating mga kababayan. Sa pamamagitan nng group chats na ito ay diretso nating naihahatid sa ating mga kababayan ang mga balita tungkol sa ating bayan at mga Covid updates at guidelines. Naging instrumento din ito para maipaabot natin ng mabilis sa ating mga kababayan ang mga aksidente sa lansangan kung saan sangkot ang kanilang kabarangay.

Higit sa lahat, layunin nito na bigyan pagkakataon ang ating mga kababayan na direktang ipaabot sa Pamahalaang Bayan ang lahat ng kanilang saloobin, suliranin o suhestiyon sa pamamalakad ng ating bayan. Bawat Guimbanian ay kabahagi natin sa pagsusulong ng kaunlaran ng ating bayan.

Ang barangay group chats na ito ay bukas sa lahat ng mamamayan ng Guimba at sa mga nagnanais na mapabilang dito ay maaari lamang mag comment ng inyong barangay para kayo ay agad na maisama natin sa GC ng inyong barangay.

#participativegovernment
#NewNormal
#WeHealAsOneGuimbaKongMahal