Bamboo Craft making workshop para sa ating mga kababayan na differently abled (PWDs) at sektor ng kababaihan Idinaos sa Family Farm Resort kasama ang DTI Guimba, Tourism Office, PDAO at Pangkat ng Kababaihang Nagkakaisa ng Guimba.
Ang programang ito ay naglalayon na maisulong ang One Town One Product (OTOP) Tourism development initiative ng ating pamahalaang lokal sa pamumuno ng ating Mayor Jose Boyong Boyong Dizon at pangangasiwa ng ating Tourism Officer Rhea G. Leyva. Kabilang sa layunin ang pagbibigay kaalaman sa ating mga kababayan sa pagpapadaloy ng PDAO at sektor ng kababaihan. Kanilang ibababa ang mga matututunan sa mga PWDs at Kababaihan ng bawat barangay upang makabuo tayo ng mga produktong yari sa kawayan.
Hinihikayat ng OTOP program na makalikha tayo ng mga produktong gawa sa materyal na pangkaraniwang matatagpuan sa bawat lugar/barangay sa ating bayan. Matutulungan nitong mapaunlad ang produksyon ng kawayan kasabay ng pagbibigay ng alternatibong kabuhayan sa ating mga kababayan.
Ilalabas natin ang mga produktong ito sa pamamagitan ng pagdisplay at katalogo sa bawat major shops or souvenir shops, resorts and tourism related establishments.
Paghahanda para sa bagong normal
Paghahanap ng alternatibong kabuhayan para sa ating mga kababayan.