Bagong kagamitan (Automated Urit 1500 urine analyzer) dagdag kakayahan sa laboratoryo ng ating Community Hospital.
Pagpupunyagi ng namumuno sa ating ospital na umangkop sa pangangailangan ng mamamayan upang higit silang mapagsilbihan.