Sa napakaraming hamon sa ating buhay na kinumplika pa ng pandemya, nananatiling matatag ang paninindigan ng ating lokal na pamahalaan na akayin ang buong kawan ng mamamayan patungo sa kaligtasan at bagong normal.
Hindi tayo mayamang bayan at hindi tayo syudad subalit pinipilit pa din ng ating Mayor Jose Boyong Boyong Dizon katuwang ang Sangunian Bayan sa pamumuno ni Vice Mayor Dok Lito Galapon, Atty Vir Fabros, Diane Beltran, Pane Alvarez, Tunying Ubaldo, Oyo Lumang, BonBon Dizon, Eric Mateo, SK Fed Pres. PJ Serrano at ABC Pres. Remedios Agapito na abutin sa abot ng makakaya ang mamamayan ng Guimba. Kanilang ipinadarama na sa ating bayan namamayani ang malasakitan. Nandyan din si Sir Kent Natividad, Sir Johnny Estabillo, Sir Carlo Dizon at OSCA Pres. Lino Padre na umaagapay sa lahat ng pagkakataon.
Kahit hindi sapat ang ating pondo ay nagawa pa din na maisakatuparan ang pamamahagi ng ayuda para sa mga senior edad 70 pataas.
May awa ang Dyos at loobin nya na maitagpos natin para sa lahat ang programa sa susunod na panahon.