Maganda ang ibinunga ng unang araw ng ating “LIBRENG TB Mass Screening at LIBRENG CHEST XRAY” para sa ating mga kababayan kahit pa nagkaroon ng brownout.

Serbisyong kinakailangan ng ating mga kababayan inilalapit ng pamahalaan at wala silang kahit na pisong pagkakagastahan.Ganyan kayo kamahal ng ating Mayor Boyong Boyong Dizon at pamahalaang lokal. Serbisyong medical ay abot kamay ng lahat upang mapanatiling maayos ang kalusugan ng ating mga kababayan.

Bukas po ay alas 7:00 hanggang alas 5:00

#TBFreeGuimba#AyosKalungs#GuimbaKongMahal