Anim na pangkat ng nagkakaisang kababaihan ang nabigyan ng micro layering o pangitluging mga manok kasama na ang kulungan, nakadisenyong, tubigan, pakainan, tray para sa magiging itlog at tatlong sakong pagkain na tinatantyang sasapat hanggang sa ang mga manok na ito ay mangitlog.
Ang mga nabiyayaang grupo ng kababaihan ay mula sa barangay Maturanoc, Pacac, Subol, Tampac, Guiset at San Andres. Sila ay nagpapasalamat sa ating butihing Governor Aurelio Oyie Umali at Vice Governor Doc Anthony Umali sa kanilang ibinigay na pagkakakitaan. Layunin ng programang ito na mabigyan ng maliit na hanapbuhay ang mga komunidad at nasa kanilang pagsisikhay kung paano ito palalaguin.
Ang ating Ama ng Bayan Jose Boyong Boyong Dizon na pinangunahan ang pag turn over sa mga Micro Layering modules ay nagpapasalamat sa ibinibigay na suporta ng pamahalaang panlalawigan sa bayan ng Guimba para alalayan ang Jobs at Livelihood generation program na kanyang isinusulong para sa mamamayan ng ating bayan. Kanyang pinasalamatan si Gov Oyie at Vice Gov Doc Anthony sa kanilang mga malasakit projects.
Mula sa pandemya babangon ang ating bayan
Sa pagpupunyagi ng ating Mayor para sa ating mga kababayan