Araw ng pagtatanim kung saan sinisikap ng pamahalaang lokal na makapaglagay ng mga puno kapalit ng mga nawalang puno sa isang panahon.
250 na seedlings ng mga puno ang itinanim ng MENRO katuwang ang mga nagpartisipang opisina ng munisipyo gayundin ang lokal na PNP, lokal na BFP at lokal na BJMP.
Ibinabalik natin ang mga punong dapat na maging natural na barikada at kanlungan natin sa mga kalamidad. Mga punong kinakailangan ng mga susunod na henerasyon. Tulungan nyo po kaming maisakatuparan ang misyon na ito.