Pagpapalaganap ng kamalayan
sa nakamamatay na sakit na unti unting gumagapang sa ating pamayanan at sumisira ng pamilya at kinabukasan.
Tulungan po natin ang pamahalaan na ito ay mapigilan.