Ang Philsys Guimba po ay bukas mula Lunes hanggang Biyernes. Magdala ng original na NSO/ PSA birthcert o valid ID.