Pansamantala munang magiging 7:30 am to 5:00 pm ang schedule o operating hours ng ating GCH clinical laboratory, habang naka quarantine ang ilan sa mga kawani ng ospital bunsod ng mga panibagong banta ng Covid 19. Nais ng ating ospital na maging ligtas ito para sa mamamayan kung kayat ginagawa nila ang lahat.
Kinakailangan nilang magdjust o limitahan ang oras ng laboratoryo upang umangkop sa kalagayan habang ang buong operasyon naman ay nagpapatuloy.
Muli po ang aming paghingi ng paumanhin at pang-unawa.