Ang RHU 1, 2 at 3 ay hindi napo magpapapasok ng mga pasyente at mga tao na walang suot na face shield sa kanilang mga pasilidad. Nais po nating mapanatiling ligtas ang lahat maging ang mga tauhan ng ating health team upang maipagpatuloy ang kanilang mga gawain.

Napagpasyahan ng lokal na IATF ang pagrerequire ng face mask at face shield sa lahat ng RHU upang maprotektahan ang lahat ng nagtutungo dito.

Ang lahat ay pinapaalalahan na magsuot ng tamang pananggalang laban sa sakit upang ang Covid 19 ay maiwasan.

#GuimbaKongMahal