Nagsagawa ng tatlong araw na aktibidad ang DSWD ML upang hikayatin ang mga OSY 4Ps beneficiaries na bumalik sa paaralan. Aabot sa mahigit isang daang Out of School Youth ang naipaloob sa programa.
Stratehikong pamamaraan ng pamahalaan upang matulungan ang ating mga kababayan at maisakatuparan ang mandatong mabigyan ng pagkakataon ang mga bata na makapag aral.