Ang ating Ama ng Bayan ay
Nakikiisa sa pagdaraos ng “buwan ng kababaihan” bilang pagkilala sa kadakilaan ng bawat ina at ambag ng mga babaeng Guimbanians sa paghuhubog ng ating minamahal na bayan.

Huwag nating kalilimutan ang sakripisyo ng mga babae lalo ngayon sa panahon ng pandemya kung saan ang mundo ay para bang biglang tumigil. Silay ating mga katuwang sa buhay at kabalikat na lumalaban sa Covid upang maisalba ang tahanang kanilang tinatanglawan maging ang ating pamayanan.

Matatapos ang pandemya subalit ang pagaaruga at sakripisyo ng isang ina ay magpapatuloy. Ating kilalanin ang kanilang kadakilaan sa pamamagitan ng pagrespeto sa kanilang KARAPATANG mabuhay ng MALAYA, MAPAYAPA at may PAGKAKAPANTAY.