Bilang pakikiisa sa ika 122nd Civil Service Anniversary ng Pilipinas, ang Pamahalaang Lokal ay nagdaos ng mga palaro na nagsasabuhay ng mga sinaunang tunggalian katulad ng hilahan lubid at patintero. Mayroon ding basketbol at balibol para sa bawat sangay o tanggapan na magpapaligsahan. Nilahukan ito ng mga kapitan at kapitana na hinati sa Daya at Amianan.

Nakitunggali din ang mga kawani ng pamahalaan lokal at Kabataan.Makikita kung gaano kasaya ang lahatat nagpapasalamat ang ating Mayor Boyong Boyong sa HRMO at Civil Service Commission sa mga ganitong makabuluhang aktibidad at kanya ding pinasasalamatan ang lahat ng mga nakisaya at lumahok

.