Pagpapatuloy ng pagdiriwang ng ika 122 Civil Service Anniversary kung saan ang pamahalaang lokal ay naglalaan ng oras para sa mga kawani.
Ito ay nagbibigay daan sa higit pang pagkakabuklod buklod ng bawat isa
na kinakailangan upang maging matatag ang samahan at pagkakaisa na maiangat ang antas ng kalidad sa pagbibigay ng serbisyo sa mamamayan.