Dagdag kakayahan na kayo ay mapagsilbihan.
DYMIND DF51
5-Part Hematology Analyzer
CBC+Differential Count
Bagong blood analyzer machine para sa kumpletong blood count ( 5 parameters) nasa hematology section na ng Guimba Community Hosp Clinical Laboratory.
Isa itong bunga ng pakikipagkasundo na nakapaloob sa private public partnership /supply consignment agreement sa Murex Diagnostic Specialist Inc.