Maging araw ng Linggo, walang patid ang serbisyong hatid ng mga kasapi ng BDTF upang tiyakin na napapanatiling ligtas at payapa ang ating komunidad.

Isa ito sa mga patunay na ang Ama ng Bayan Jose “Boyong Boyong” Dizon ay hindi talaga tumitigil sa kanyang layunin na maprotektahan ang Guimba at kanyang mga mamamayan sa lahat ng uri ng panganib, higit ngayon na tayo ay patuloy pa ring nakikipaglaban sa pandemya na dulot ng COVID 19.

Sa pagtahak sa landas tungo sa Bagong Normal, tayo ay magkaisa dahil sa Bayan at Mamamayan na may Disiplina, tiyak ang tagumpay tungo sa Bagong Umaga.

BayangMayDisiplina 👌

#WeHealAsOneGuimbaKongMahal 💚